بانک لباس

فائزه زنگی آبادی

فائزه زنگی آبادی
پشم آنگورا

پشم آنگورا

پشم آنگورا (آنقوره) از خرگوش های آنگورا بدست می آِید که محصولات بدست آمده از آن محبوبیت فراوانی دارد…

پارچه زفیر

پارچه زفیر

پارچه زفیر گاها با پارچه کشمیر به اشتباه گرفته میشود اما جالب است بدانید زفیر مصارف بیشتری نسبت به کشمیر دارد…

پارچه جناغی

پارچه جناغی

مصرف عمده پارچه جناغی در کت و شلوار های اداره جات میباشد که حتی در گذشته نیز کت و شلوار آن محبوبیت بسیاری دارا بود…

پارچه ووستر

پشم ووستر

به طور معمول موی گوسفند به عنوان منبع اصلی پشم تلقی میشود، اما در صورتی که کلمه ی پشم برای موی شتر و خرگوش هم بکار میرود…