بانک لباس

28 خرداد 1401

پارچه جناغی

پارچه جناغی

مصرف عمده پارچه جناغی در کت و شلوار های اداره جات میباشد که حتی در گذشته نیز کت و شلوار آن محبوبیت بسیاری دارا بود…