بانک لباس

24 خرداد 1401

پارچه برلپ

پارچه برلپ

پارچه برلپ یا کنف هندی بدلیل وجود الیاف لینگین باعث اذیت پوست میشود و از آن در دوخت لباس استفاده نمیشود…